Zimné sčítanie vodného vtáctva

tri labute spevavé (Cygnus cygnus) zimný hostia, Číčovské rybníky 15.1.2019 (foto Jozef Lengyel)

tri labute spevavé (Cygnus cygnus) zimný hostia, Číčovské rybníky 15.1.2019 (foto Jozef Lengyel)

Počas zimného sčítania vodného vtáctva sme navštívili rôzne vodné toky, rybníky a  mokrade. Jednou zo zaujímavostí bolo  pozorovanie troch labutí spevavých (Cygnus olor).  Každoročne priletajú v zime do Európy zo svojich hniezdisk v tajge.  Majú rovný krk a žltú farbu na zobáku. Pri troche pozornosti ich ľahko rozoznáte od labutí veľkých (Cygnus olor), ktoré majú esovite zahnutý krk, zobák do červena a čierny koreň zobáka.

(text: Alexander Kürthy, foto: Jozef Lengyel)