Rýchla jazda v noci je nebezpečná

Bobor, zrazený na ceste, foto Donald Álló, 7.5.2018

Bobor, zrazený na ceste, foto Donald Álló, 7.5.2018

Cesta pozdĺž vodného diela od Gabčíkova cez Malý Žitný ostrov (obce Bodíky, Vojka a Dobrohošť) do Bratislavy láka k rýchlej jazde. V noci je to však nebezpečné. Cez cestu prechádzajú vydry (Lutra lutra) a bobry (Castor fiber). Cesta má z jednej strany sústavu lužných lesov a ramien a z druhej priesakový kanál Vodného diela. Tento týždeň sme našli zrazeného bobra a v novembri minulý rok vydru.


(autor nálezov: Donald Álló, text: Alexander Kürthy)