Zimné sčítanie vodného vtáctva

Zimné sčítanie vodného vtáctva úsek Horné Podunajsko

Zimné sčítanie vodného vtáctva úsek Horné Podunajsko

Uprostred januára 2020 prebiehalo tradičné celoeurópske zimné sčítanie vodného vtáctva. Aj naši štyria pracovníci sa zúčastnili a od 12. do 26. januára kontrolovali pridelené úseky vodných tokov, kanálov, rybníkov a štrkovísk. Úsek zvaný Horné Podunajsko býva veľmi dobre pokrytý sčítateľmi a sú tu zaznamenávané počty a druhy európskeho významu.

Akciu organizuje Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko. Štátna ochrana prírody sa každoročne zúčastňuje. Viac sa môžete dozvedieť na stránke Zimné sčítanie.

(Spracoval A. Kürthy)