Dotazník

k projektu Prípravné aktivity Prírodného parku Szigetköz – Žitný ostrov a ďalšie spoločné iniciatívy v ochrane prírody (SKHU/1601/4.1/121)

Poprosíme Vás o chvíľku Vášho času na vyplnenie dotazníka ohľadom iniciatívy Národného parku Podunajsko.

Základné informácie o Vás:

mužžena

Bydlisko

vek:
a) 0-19b) 20-29c) 30-39d) 40-49e) 50-59f) 60 a viac

Oblasť zamestnania:
a) cestovný ruchb) štátna správa/samosprávac) školstvod) lesníctvoe) poľnohospodárstvof) vodohospodárstvog) iné... iné...


1. Máte dostatok informácií o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy?
a) ánob) nie

2. Ak áno, z akých zdrojov čerpáte tieto informácie?
a) informačné letákyb) lokálne médiác) internetd) sociálne sietee) iné... iné...

3. Navštevujete vo svojom okolí chránené územia?
a) ánob) nie

4. Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy existuje viac ako 20 rokov. Myslíte si, že prírodné hodnoty Dunajských luhov majú potenciál na to, aby sa toto územie stalo národným parkom?
a) ánob) nie

5. Chceli by ste aby vznikol Národný park Podunajsko?
a) ánob) nie

6. Myslíte si, že Národný park Podunajsko by bol prínosom pre región?
a) ánob) nie

7. Ak áno, uveďte príklady.

8. Navštívili ste podobný nížinný národný park v okolitých štátoch?
a) ánob) nie

9. Ak áno, čo Vás tam zaujalo a chceli by ste, aby to bolo aj na Slovensku?

10. Čo by mohol NP Podunajsko ponúknuť pre návštevníkov?

11. V prípade, že ste podnikateľom/subjektom pôsobiacim v cestovnom ruchu alebo hospodáriacim v území, čo by ste vedeli poskytnúť návštevníkom národného parku?

Dátum: